atvilgyti

atvilgyti
atvìlgyti tr. Š, 1, ; SD1106, Sut, L, Ch1Moz13,10 1. vėl padaryti drėgną ko paviršių: Juk ir gerklė išdžiūvo bekalbant; laikas atvilgyti LzP. Atvìlgė liežuvį [v]andeniu, ir pradėjau kalbėt Pl. | prk.: Seile deivystės savo išminties atvilgis mus DP321.laistant ar lyjant sudrėkinti: Atadrėginu, atvilgiu SD1109. Da anąkart daržą ben kiek atvìlgė [lietus] Dkk. Kad palyt[ų], palyt[ų], tai atvìlgyt[ų] žemę Ob. Naktį būrelis lytaus perėjęs, žemė atvilgyta, žolelė nuprausta Žem. ^ Balti debesys žemės neatvilgys S.Dauk. | refl. tr.: Tas tada vandeniu atvilgės šiaudus ir, keletą šiaudelių ėmęs, sudėjo dailiai ir nupynė pynelę Rp. 2. kuo drėgnu ar šlapiu atmirkyti, suminkštinti vilgant, drėkinant: Reik autą vandeniu atvilgyti TS1901,4–5b. Motinai reikia su ašaromis atvilgyti tą plutelę duonos, kurią iš jūsų (vaikų) ledvie išprašė brš.prk. atgaivinti: Idant suprastų visi, ką anas (Viešpats) daro dūšiomus, kurios nieko netur, kuo širdį savo papenėtų ir atvilgytų SPII99–100. Apjakusią aš upelę ašarom dapildysiu, nudžiūvusią aš žolelę ašarom atvilgysiu (d.) Prng.gausiai vilgant, drėkinant (ppr. karštu vandeniu) padaryti atšokusį, atšutinti: Įkišk į karštą [v]andenį ir atvìlgysi Slnt. Nu, boba atsmukino atsmukino, atvilgė nuo veršelio [prilipusius žvėris] DvP59.
◊ lū́pos neatsivìlgė neužmiršti buvę vargai: Da mano lū́pos neatsivìlgė, kap aš tave auginau Švnč.
\ vilgyti; apvilgyt; atvilgyti; davilgyti; įvilgyti; išvilgyti; nuvilgyti; pavilgyti; pravilgyti; privilgyti; suvilgyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • atvilgyti — atvi̇̀lgyti vksm. Atvi̇̀lgyk šãšą su vándeniu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apvilgyt — apvìlgyti tr. Rtr, Š, NdŽ, DŽ1, KŽ; N, ŠT13 sušlapinti (ppr. paviršių), apšlakstyti, sudrėkinti: Mėsą apvilgyk tę rasalu, kad nebūtų sausa Kt. Apvìlgyk duoną, išėmęs iš pečiaus J. Ištraukia iš pečiaus [duonos kepalus], sudeda kur nors an lentos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvilgdyti — atvìlgdyti žr. atvilgyti: Kai sinkus lietus, atvìlgdo [žemę], o čia koks čia lietus – davė davė Klt. vilgdyti; atvilgdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvilgymas — atvìlgymas sm. (1) DŽ2; SD1109, Sut → atvilgyti 1: Duok jiems atsigauti, bręsti per atvilgymą reikalingo lietaus brš. | prk.: Iždžiūti musija ir išnykti musija, kad ateis paprotiesp savo, jog neturi atvilgymo, kuo paremtų vierą ir nodieją apie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davilgyti — ×davìlgyti (hibr.) tr. pakankamai vilgyti, lieti: Jau davìlgyta, kad ir rave [v]andenio pilna Kp. vilgyti; apvilgyt; atvilgyti; davilgyti; įvilgyti; išvilgyti; nuvilgyti; pavilgyti; pravilgyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvilgyti — išvìlgyti tr. Rtr, Š, KŽ; Ser 1. Sln sudrėkinti, sušlapinti: Jau išvìlgys ant tos niekočios mano plaukus Tvr. Prieš košimą pieno [koštuvą] išvilgyti šaltu vandeniu sp. | refl. tr. Š: Šalčiai dideli kada pastaiko, tai žibalo nusineši, rankas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvilgyti — nuvìlgyti tr. vilgant sušlapinti: Nuodais nuvilgė jo liežuvį TS1901,1b. vilgyti; apvilgyt; atvilgyti; davilgyti; įvilgyti; išvilgyti; nuvilgyti; pavilgyti; pravilgyti; privil …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavilgyti — pavìlgyti tr. Rtr, NdŽ, DŽ, KŽ; Ssk, Vvs, Tvr; Q533, N, L 1. padrėkinti, pašlapinti (ppr. paviršių): Paskui jis liežuviu pavilgo lūpas, bet vis dar neištaria nė žodžio I.Simon. Lopinuku pavìlgau akis, palengvėja DrskŽ. Lentelę pavìlgia ir tada …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravilgyti — pravìlgyti tr. kiek padrėkinti, pavilgyti: Neturiu pieno ašerelės (nė lašelio) lūpom pravìlgyt Tvr. | Grigienė mat įsakiusi man nupirkti šiek tiek burnai pravilgyti rš. vilgyti; apvilgyt; atvilgyti; davilgyti; įvilgyti; išvilgyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privilgyti — privìlgyti tr. NdŽ, Švn 1. gausiai primirkyti: Žiemą reikia labai daug [v]andenio, ir privìlgyt, ir skalbt Krs. Anyta marškinių privìlgė privìlgė ir liepė marčiai velėt Vlk. 2. pagardinti pramesti: Priverda grikių, riebulų, privìlgo bliūdą… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»